Kvinne og mann i møte over en kaffe

Kurskalender

Se vår kurskalender for våre skreddersydde kurs i økonomi, regnskap og rutiner. Alle kurs holdes hos Tet på Skøyen – Karenslyst Allé 50, 0279 Oslo

Kurskalender

Regnskapsfører i Xledger

Beskrivelse: Kurset gir en innføring i Xledger for regnskapsførere. Målet er å gi kursdeltakeren en innføring i grunnleggende regnskapsfunksjonalitet som bokføring av bilag, fakturering, terminoppgave MVA og grunnleggende spørringer og rapporter. Kurset er basert på rollen Regnskapsfører/Regnskapsleder.

Målgruppe: Personer som skal føre regnskap i Xledger

Varighet: 6 timer, kl. 09.00 – 15.00

Forkunnskaper: Kursdeltakeren bør ha erfaring og basis kompetanse på regnskapsføring

Innhold:
• Introduksjon til Xledger
• Inngående bilag
• Bilagskorreksjon
• Reskontro
• Fakturering
• Terminoppgave MVA
• Spørringer og rapporter

Kommende kurs:

 

Prosjektleder – godkjenning og fakturering

Beskrivelse: Kurset gir en innføring i prosjektfakturering i Xledger . Målet er å gi kursdeltakeren en innføring i prosjektfakturering fra A-Å, hele prosessen fra en time blir ført til den er fakturert. Kurset er basert på rollen Prosjektleder utvidet

Målgruppe: Personer som skal fakturere med utgangspunkt i prosjektmodulen i Xledger.

Forkunnskaper: Det er en fordel om kursdeltakeren har gjennomført et innføringskurs i Xledger.

Varighet: 3 timer, kl. 09.00 – 12.00


Innhold:
• Generelt om prosjekt og oppsett
• Godkjenning av timer og reise
• Bearbeiding og kontroll av fakturagrunnlag
• Fakturering

Kommende kurs:

Prosjektstyring – rapportering og oppfølging

Beskrivelse: Kurset gir en innføring i prosjektmodulen i Xledger, med fokus på oppfølging og rapporter. Målet er å gi kursdeltakeren en innføring i hvilke muligheter som finnes for prosjektoppfølging/-styring i Xledger. Kurset er basert på rollen Prosjektleder.

Målgruppe: Prosjektledere eller andre personer som skal styre og følge opp prosjekter i Xledger.

Forkunnskaper: Det er en fordel om kursdeltakeren har gjennomført et innføringskurs i Xledger.

Varighet: 3 timer, kl. 12.30 – 15.30


Innhold:
• Introduksjon til prosjekt i Xledger
• Prosjektregnskap
• Timespørringer på prosjekt og ansatte
• Ressursplanlegging

Kommende kurs:

Xledger for daglig leder

Beskrivelse: Kurset gir en innføring i bruk av Xledger og en hjelp til å benytte Xledger som styringsverktøy i daglig drift. Målet er å gjøre kursdeltakeren i stand til å godkjenne fakturaer og betalinger og ta ut relevante rapporter fra systemet. Kurset er basert på rollen Small Business Manager/Finansleder.

Målgruppe: Daglig ledere eller andre personer som skal benytte Xledger som styringsverktøy i daglig drift.

Forkunnskaper: Ingen

Varighet: 3 timer
, kl. 09.00-12.00

Innhold:
• Introduksjon til Xledger
• Favoritter og snarveier
• Bank og betalinger
• Godkjenne fakturaer
• Oppfølging kunde og leverandør
• Spørringer og rapporter

Kommende kurs:

 

Fakturering

Beskrivelse: Kurset gir en innføring i fakturamodulen i Xledger. Målet er å gi kursdeltakeren en innføring i fakturering og oppfølging av kunder i Xledger. Kurset er basert på rollen Salgsordreregistrant.

Målgruppe: Personer som skal fakturere i Xledger

Forkunnskaper: Ingen

Varighet: 3 timer, kl. 12.30-15.30


Innhold:
• Introduksjon til Xledger
• Opprette ny kunde
• Kunderegister og endringer
• Lage ny faktura og kreditnota
• Purring og inkasso
• Spørringer og rapporter

Kommende kurs:

 

Tet tilbyr tjenester innen regnskap,
rådgivning, inkasso og system. Vi tar gjerne en prat
om hvordan vi kan hjelpe din bedrift!

Send forespørsel

Eller ring oss på 09712