Nærbilde av kvinne som snakker med mann

HR og personal

Human Resources, også kjent som HR-tjenester eller personalrådgivning, blir stadig viktigere. Økende konkurranse om de beste hodene, kombinert med høye krav til arbeidsgiver gjennom arbeidsmiljølov og andre regler gjør dette til et krevende fagfelt.

Tets HR-rådgivere bistår både med utforming av overordnet personalpolitikk og det daglige HR-arbeidet. Kontakt oss gjerne for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe.

Praktisk HR-arbeid

Vi tilbyr et bredt spekter tjenester innen praktisk HR-arbeid, herunder:

  • Utforming og håndtering av arbeidskontrakter, personalhåndbok og arbeidsreglement
  • Rådgivning om arbeidstid, lønn, pensjon og forsikringer
  • Rådgivning om permisjoner og sykefravær, permittering m.m.
  • Søknader og rapportering til NAV om sykefravær, permisjon, tilrettelegging m.m.
  • Rapportering til Arbeidstilsynet, arbeidsgiverkontroll og andre tilsynsmyndigheter

 

Personalpolitikk og strategisk HR-rådgivning

Personalpolitikk og strategisk HR bidrar til å sikre at du som arbeidsgiver får mest mulig ut av dine medarbeidere, enten det dreier seg om lønns- og avtalevilkår eller kompetanseutvikling. En god struktur og plan for HR-arbeidet er både tids- og kostnadsbesparende.

 

Omstillingsprosesser, effektivisering og krevende personalsaker

I blant møter virksomheter på utfordringer hvor de ansatte berøres, enten det dreier seg om omstillings- og effektiviseringsprosesser, utfordringer knyttet til personalpolitikk, høyt sykefravær eller krevende personalsaker. Tets HR-rådgivere bistår med å sikre at prosessen gjennomføres på en ryddig og smidig måte.

Konflikter på arbeidsplassen er dyrt og tidkrevende. Tet har egne rådgivere som jobber med konfliktforebygging og konflikthåndtering på arbeidsplassen, og som kan bistå din virksomhet både i akutte situasjoner og med å utvikle et konfliktforebyggende arbeidsklima.

 

Rekruttering

Medarbeiderne er virksomhetens viktigste ressurs, og å finne rett kompetanse og profil til ubesatte stillinger kan være en utfordring i et arbeidsmarked preget av hard konkurranse om de beste hodene. Enten du ønsker bistand til hele eller deler av rekrutteringsprosessen, kan våre rådgivere bistå.

Vil du vite mer om Tet og hva vi kan hjelpe deg med?

Tet tilbyr tjenester innen regnskap,
rådgivning, inkasso og system. Vi tar gjerne en prat
om hvordan vi kan hjelpe din bedrift!

Send forespørsel

Eller ring oss på 09712