To kvinner står i kontorlokaler og snakker

Forretningsutvikling og bedriftsrådgivning

Tets bedriftsrådgivere bidrar til bærekraftig etablering, utvikling og vekst for din virksomhet. Vi hjelper deg med å utvikle idéer og ambisjoner til handling, med å finne en effektiv organisering av virksomheten, samt å se hvordan du best investerer og forvalter din virksomhets ressurser.

Styrken vår ligger i den helhetlige tilnærmingen, og fokus på å komme med konkrete og ”matnyttige” råd i strategiske spørsmål. Operativ erfaring og stor gjennomføringskraft kjennetegner Tets bedriftsrådgivere. Blant bedriftsrådgivningstjenestene vi tilbyr, finner du blant annet:

 • Etablering og omdannelser av firma
 • Utviklingsprosesser, vekst og oppkjøp
 • Prosjektledelse
 • Omstillingsprosesser og snuoperasjoner
 • Lønnsomhetsanalyser
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Generasjonsskifte
 • Styrearbeid

 

Bedriftsutvikling: etablering, utvikling og salg

Tets bedriftsutviklere har kompetanse til å bistå våre kunder i alle virksomhetens faser, fra den spede etableringen, via vekst og daglig drift, til eventuelt salg eller avvikling. Vi tilrettelegger for din suksess ved å gjøre det kompliserte forståelig, og det vanskelige håndterbart.

 

Prosjektledelse og endringsledelse

Vi kan prosjektledelse! Enten du ønsker hjelp til å nå økonomiske og strategiske målsetninger, skape varig endring eller lande et prosjekt som har kjørt seg fast. Våre prosjektledere har

kompetanse innen et bredt spekter prosjektmetodikk, herunder logical framework approach, PLP-metoden og balansert målstyring. Viktigere enn teoretisk tilnærming, er likevel at prosjektet ledes trygt og smidig fra begynnelse til slutt, slik at målsetninger oppnås.

 

Styrearbeid

Henter din virksomhet ut potensialet som ligger i et målrettet styrearbeid? Styrekompetanse blir stadig viktigere for norske virksomheter. Å drive et selskap kan være komplisert, solid styrekompetanse kan gjøre forskjellen mellom suksess og konkurs.

Godt og effektivt styrearbeid forutsetter kunnskap, erfaring og et bredt kontaktnett. Tet bistår våre kunder med å strukturere styrearbeidet og sette sammen rett styrekompetanse for din virksomhet. Slik kan styret bli et viktig konkurransefortrinn for din virksomhet.

Mange års erfaring med styrearbeid og bedriftsutvikling har lært oss hva som kjennetegner et godt styre. Ønsker du å få mer ut av styret i din virksomhet, er vår anbefaling klar:

 • Sett sammen et godt lag utfra hvilke utfordringer bedriften står foran, og hvilken fase den befinner seg i
 • Velg styremedlemmer med relevant kompetanse, og som har kapasitet og entusiasme
 • God økonomistyring og regnskapsførsel er avgjørende
 • Et kompetent styre skal identifisere forbedrings- og vekstmuligheter
 • Styret er en ressurs for selskapet. Ikke bare formalia
 • Velg ulike personer både når det gjelder alder, kjønn og kompetanse
 • En «styregrossist» er ikke nødvendigvis mest dedikert. Fall ikke for fristelsen til å kun gå etter profilerte mennesker som sitter i mange styrer

Vi vet hvilke grep som hjelper, vi har verktøyene som fører frem og vi liker å tenke helhetlig, til beste for våre kunder.

Vil du vite mer?

Tet tilbyr tjenester innen regnskap,
rådgivning, inkasso og system. Vi tar gjerne en prat
om hvordan vi kan hjelpe din bedrift!

Send forespørsel

Eller ring oss på 09712