Rejlers Embriq

Rejlers Embriq designer, utvikler og forvalter IT-løsninger. For en virksomhet som ivrer for digitalisering og strategisk bruk av IT, var det helt naturlig å velge et webbasert og brukervennlig ERP-system.

Virksomhetens 130 ansatte fører timer i Xledger, og i tillegg faktureres alle kunder i Xledger. Rejlers Embriq foretar alle innkjøp, behandler alle inngående bilag og lønner alle ansatte i Xledger, i nært samarbeid med Tet.

– Før vi innledet samarbeidet med Tet og Xledger, hadde vi en rekke ulike systemløsninger. Det å samle alle enheter i ett system medførte en relativt stor besparelse for oss på regnskap, økonomi og lønn. Nå får vi rask rapportering, og enkel inn- og utfakturering, forteller økonomidirektør iRejlers Embriq, Sjur Langedal.

– Det er et fleksibelt system der alle kan være pålogget fra hvilket som helst sted, og med en relativt lav brukerterskel. Siden vi tok i bruk systemet, har det også blitt vesentlig forbedret gjennom oppgraderinger.

– Før vi innledet samarbeidet med Tet og Xledger, hadde vi en rekke ulike systemløsninger. Det å samle alle enheter i ett system medførte en relativt stor besparelse for oss på regnskap, økonomi og lønn. Nå får vi rask rapportering, og enkel inn- og utfakturering.

Sjur Langedal

Økonomidirektør

  • "Kunnskapsrike rådgivere som forstår vår virksomhet og våre behov har vært en viktig suksessfaktor i oppbyggingen av vår virksomhet."

  • “Det fine med Tet, er at vi kan få all hjelpen vi trenger på ett sted. For et byrå som lever av og på Internett, var det aldri noen tvil om at en webbasert økonomi- og regnskapstjeneste var den mest praktiske løsningen.”

  • "Tet Innfordring har en svært god løsningsprosent på sakene sine. For oss som opererer i et lokalmarked, er det veldig viktig at inkassosaker løses på en ryddig og forståelsesfull måte overfor våre klienter. Tet Innfordring får til gode løsninger, både for oss og våre klienter, nettopp fordi de er gode til å gå i dialog."

Tet tilbyr tjenester innen regnskap,
rådgivning, inkasso og system. Vi tar gjerne en prat
om hvordan vi kan hjelpe din bedrift!

Send forespørsel

Eller ring oss på 09712