Ungdommer står i ring og samtaler

Fellesråd – Den norske kirke

– Lønna ble helt riktig første gang! Gjennom samarbeidet med Tet har vi fått en god struktur i regnskapet, og arbeidsflyten går veldig bra. Det er lett å finne fram i regnskapet og lett å analysere resultater. I tillegg opplever vi at fagpersonene i Tet er lett tilgjengelige for oss. Gjennom samarbeidet har vi fått et godt tilpasset lønns- og regnskapssystem.

Terje Grevle

Kirkeverge Sandefjord kirkelige fellesråd

Kirken er organisert slik at hver kommune med mer enn én menighet har et kirkelig fellesråd. En av oppgavene til fellesrådene er å håndtere administrative og økonomiske oppgaver i deres sogn.

Tet kan utføre deler av regnskapsarbeidet, eller ta på seg alle de nødvendige regnskapstjenestene – dersom fellesrådet ønsker det. Tets løsning forenkler denne jobben. Tets tilbud til fellesrådene gir god kontroll og enkel oppfølging gjennom oppdaterte systemer.

I dag har Tet inngått avtale med cirka 100 fellesråd/sogn landet over – og representerer en viktig nisje i Tet-porteføljen. Antall enheter øker stadig, og det er plass til flere. Oppstartsprosessen er veldig kort med god og kontinuerlig oppfølging på support.

Se artikkelen om lønn og regnskap hos kirken.no her.

 

Berit Rongsjord  |  951 73 563  |  br@tet.no
Daglig leder i Tet Gruppen

Patricia Olsson  |  951 76 860  |  po@tet.no
Virksomhetsleder

  • Mann kontrollerer asfaltleggende maskin

    – Da Tet kom inn, var det første gang jeg fikk et umiddelbart oversiktsbilde over alle aspekter av driften.

Tet tilbyr tjenester innen regnskap,
rådgivning, inkasso og system. Vi tar gjerne en prat
om hvordan vi kan hjelpe din bedrift!

Send forespørsel

Eller ring oss på 09712