Ungdommer står i ring og samtaler

Fellesråd, Den norske kirke

Lønna ble helt riktig første gang! Gjennom samarbeidet med Tet har vi fått en god struktur i regnskapet, og arbeidsflyten går veldig bra. Det er lett å finne fram i regnskapet og lett å analysere resultater. I tillegg opplever vi at fagpersonene i Tet er lett tilgjengelige for oss. Gjennom samarbeidet har vi fått et godt tilpasset lønns- og regnskapssystem.

Trenger bedriften din regnskapstjenester? Kontakt oss

Gjennom kontrakten med kirken kan Tet tilby fellesrådene å håndtere regnskap, lønn og system uten anbudsprosess.

Kirken er organisert slik at hver kommune med mer enn én menighet har et kirkelig fellesråd. En av oppgavene til fellesrådene er å håndtere administrative og økonomiske oppgaver i deres sogn.

Tet kan utføre deler av regnskapsarbeidet, eller ta på seg alle de nødvendige regnskapstjenestene – dersom fellesrådet ønsker det. Tets løsning forenkler denne jobben. Tets tilbud til fellesrådene gir god kontroll og enkel oppfølging gjennom oppdaterte systemer.

I dag har Tet inngått avtale med cirka 100 fellesråd/sogn landet over – og representerer en viktig nisje i Tet-porteføljen. Antall enheter øker stadig, og det er plass til flere. Oppstartsprosessen er veldig kort med god og kontinuerlig oppfølging på support.

Se artikkelen om lønn og regnskap hos kirken.no her.