Nye personvernregler fra 2018

Klar for nye personvernregler?

Nye personvernregler trer i kraft fra mai 2018, og Tet bistår gjerne din bedrift med rådgivning og implementering. Regelendringene betyr at både mange av våre kunder og vi selv må oppdatere og justere rutinene for å oppfylle de nye kravene.

I Tet er vi godt i gang med dette arbeidet, og samarbeider også tett med Xledger og våre øvrige systemleverandører om god ivaretakelse av personvernet ved alle våre oppdrag.

Blant de viktigste endringene er:

  • Innføring av personvernombud ved en rekke arbeidsplasser
  • Enklere adgang til innsyn i egne opplysninger for den enkelte
  • Strengere kontroll med rolletilgang og innsyn for databehandlere
  • Nye rutiner for risikovurdering av personvernhensyn, og skjerpede regler for avvikshåndtering
  • Nye rutiner for håndtering av lønnsdata og andre sensitive personopplysninger
  • Nye krav til bruk av underleverandører

Hva den enkelte virksomheten selv må gjøre for å etterkomme de nye reglene, og også hva Tet må gjøre med for å ivareta personvernsikkerheten til hver enkelt av sine kunder vil variere. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg å oppfylle de nye personvernreglene.

Tet tilbyr tjenester innen regnskap,
rådgivning, inkasso og system. Vi tar gjerne en prat
om hvordan vi kan hjelpe din bedrift!

Send forespørsel

Eller ring oss på 09712